IPnett-Always-On-Wireless

Alltid oppkoblet – alltid på: Fjernoppkobling til din bedrift!

  • NetNordic Always On gir sikker fjernoppkobling til din bedrift.
  • Enkel å bruke med klippefast tilkobling fra enhver enhet.
  • Store fordeler: Høyere produktivitet, effektivitet og ytelse.

En bedrifts organisasjon er ikke lengere bundet av de fysiske rammer, men strekker seg ofte ut over mange lokaliteter og dataenheter. Kravet er, at brukerne skal ha tilgang til bedriftens nettverk når som helst og fra dataenheter av ethvert slag. Og når kravet blir møtt er resultatet høyere produktivitet og effektivitet.

NetNordic Always On gir nettopp den nødvendige fleksibiliteten: sikker fjernoppkobling til bedriften når som helst. Med NetNordic Always On kan brukerne være produktive, uansett hvor de befinner seg og hvilken enhet de bruker for oppkobling.

Ønsker du å vite mer om
NetNordic Always On?