IPnett Client Security Solutions

Sikre dine data

  • Optimert klientsikkerhet med full mobilitet
  • Proaktiv tilgang til truslene
  • Inn- og utgående sikkerhet

I lyset av de mange brukere som ønsker å benytte eksterne enheter (BYOD), kan man kanskje få det inntrykk at valget står mellom sikkerhet og mobilitet. Men det er langt fra tilfellet, for NetNordic kan hjelpe deg med å få det beste ut av de mobile anvendelsene samtidig med at sikkerheten rundt nettverk, kritiske applikasjoner og data blir opprettholdt.

Sikkerhet uten tap av effektivitet

Når du gir både brukere, kunder og eventuelle besøkende tilgang til nettverket, kan det utgjøre både en sikkerhetstrussel og en belastning. Spesielt skaper de mange mobilenheter et bredt spektrum av trusler, men NetNordic har løsningen for administrasjon av mobilenheter, og tilbyr en proaktiv tilgang til den risiko de utgjør.

Ønsker du å vite mer om
Klientsikkerhet?