Datacommunication-Security

Sikker datakommunikasjon

  • Sikker håndtering av data
  • Kontroll med inn- og utgående trafikk
  • Kryptering av informasjon

I løpet av de siste 10 årene har vi kunnet oppleve ganske mange tilfeller der informasjon er kommet på avveier. WikiLeaks var en av de mest iøynefallende sakene og resulterte i stort fokus på datasikkerhet. For informasjon kan falle i gale hender, og konsekvensen kan være veldig destruktiv for en bedrift eller organisasjon. Derfor er det i dag altavgjørende å beskytte bedriftens informasjon og data.

Beskytt dine data under bruk, transport og lagring

NetNordic hjelper deg til å overvåke inn- og utgående datatrafikk og tilbyr flere muligheter for kryptering, så kun autoriserte brukere har tilgang til data. Vi tilbyr DLP-løsninger (Data Loss Prevention) og intelligent programvare som hindrer eller begrenser brukerne i å dele sensitiv informasjon utenfor bedriften.

Ønsker du å vite mer om
Sikker datakommunikasjon?