Illustrasjon av fart
  • Endret bruksmønster øker trafikkmengden i datanettverket
  • Nye tjenester krever rask responstid
  • Utnytt kapasiteten på redundante linker

En opplagt effekt av en fornyelse er økt kapasitet og ytelse. Kapasitet i WLAN og LAN er på få år ti-doblet, noe som medfører økt effekt av datasenter-tjenester og skytjenester. Dette kommer gjerne sammen med reduserte service-kostnader, siden prisen på datanettverkskomponenter i forhold til kapasitet har gått ned de siste årene.

Power over Ethernet (PoE) teknologien har også utviklet seg betydelig de siste årene. Økt effekt og kapasitet gjør at en kan drive stadig flere enheter med strøm fra datanettet (overvåkings-kamera, høykapasitet WLAN aksess-punkter, mini-PCer, dørtelefoner og alarmløsninger osv.).

Utvid kapasiteten uten brudd

Kapasitetsutvidelse kan gjøres uten nedetid da vi bygger datanettverks-løsningene våre redundante. Vi kan dermed oppgradere deler av nettet under normal drift. Konstant overvåkning av kapasitetsutnyttelsen er avgjørende for å vite når og hvor en eventuelt bør øke kapasiteten.

Våre leverandører på kapasitet og ytelse
Alcatel-Lucent
Huawei
Aruba
Extreme
Avaya

Ønsker du å vite mer om Kapasitet og ytelse?