Network-Security

Sikre ditt datanett

  • Sikkerhetsløsninger som kan vokse med bedriften og markedet.
  • Teknologi fra markedsførende partnere.
  • Innovative løsninger med sikkerheten i behold.

Dataangrep er en trussel under stadig utvikling og er noe som i verste fall kan skade din bedrift. Derfor kan IT-administratorer ikke tillate seg bare å fokusere på enkelte angrepstyper når datasikkerheten skal opprettholdes. Om man vil sikre seg mot tap av omdømme, omsetting og produktivitet gjennom et sårbart datanett, må det legges en plan for angrep av alle slag.

Beskytt ditt datanett med innovasjonen i behold

Dataangrep kan ramme alle områder av forretningen i kraft av de utfordringer som kommer av mobilitet og BYOD (bruk av egen enhet). De voksende krav til datasikkerhet stiller derfor krav om sikkerhetsløsninger i flere lag. NetNordic kan hjelpe deg med å unngå dataangrep gjennom beskyttelse mot aktive og passive trusler – både utenfra og innenfra. Vi står klar med en løsning på Unified Threat Management, som kan hjelpe med å definere en ICT-strategi i overensstemmelse med sikkerhetsbehovet hos din bedrift.

NetNordics sikkerhetstiltak beskytter dere og hjelper med å identifisere alle de nye sikkerhetstrusler: Malware, ormer, virus, spyware, phishing, DDoS (Distributed Denial of Service) m.fl. Gjennom full kontroll med datatrafikken kan vår løsning oppdage alle avvik og identifisere angrep som truer dine nettverksressurser.

Ønsker du å vite mer om
Nettverkssikkerhet?