Sikkerhet i nettverket

Beskytt datanettverket

  • Bygg en infrastruktur som hindrer muligheten til å tappe data i nettet
  • Krypter trafikken mellom bygg uten at det går på bekostning av ytelse
  • Ha oversikt og kontroll på autentiserte klienter som er tilkoblet datanettverket

Tradisjonelle eldre datanettverk kjennetegnes ved at veldig mye datanettverksinformasjon, som MAC- og IP-adresser, ligger i veldig mange enheter i nettet. Slik informasjon utnyttes gjerne ved fiendtlige handlinger, og utgjør en sikkerhetsrisiko.
Ved å innføre virutaliseringsteknologi får du et nett der det ikke finnes MAC- og IP adresser på annet enn sikret utstyr i datasenter og kantsvitsjer.

Tenk deg at dette kombineres med kryptering av samband, uten økt forsinkelse eller redusert kapasitet. Da kan man si at man har et «Stealth Network», hvor kjernedatanettverket ikke inneholder informasjon som kan misbrukes av uvedkommende.

Hypersegmentering er også et viktig sikkerhetstiltak som bør iverksettes. For eksempel kan usikrede klienter og IoT klienter separeres og isoleres i egne segmenter på en automatisk måte. Kantsvitsjene og de trådløse aksesspunktene er kun kjent med veldig små datanettverkssegmenter som i praksis fører til en to-veis beskyttelse – en beskytter datanettverket og tilkoblet utstyr for hverandre.
Klientene blir kun tilkoblet nettet dersom de blir autentisert og autorisert. Når endeutstyret blir frakoblet, stenges svitsjeporten automatisk frem til autorisert utstyr kobles til igjen.

Våre leverandører på sikkerhet
Extreme
Avaya
Juniper Networks
Arbor Networks
Palo Alto Networks

Ønsker du å vite mer om Sikkerhet?