Modernisering og virtualisering av nettverk

NetNordic er leverandøren bak noen av de største og mest komplekse datanett i Norden. La oss hjelpe med å oppdatere nettverket i din bedrift. For innovasjonene innen nettverksteknologi og skytjenester tilbyr nye muligheter med stort forretningspotensiale.

Så å si alle bedrifter er avhengige av et velfungerende datanett, en fleksibel infrastruktur med høy tilgjengelighet og forutsigbar ytelse. Hos NetNordic er vi klar over hvor viktig dette datanettet er for din bedrift, og hvor sårbar din bedrift blir ved selv mindre driftsproblemer. Vi kan hjelpe deg med å modernisere og virtualisere nettet, så det er bedre egnet for å komme i møte de stadig større krav om tilgang, mobilitet, datamengder, applikasjoner og tilgjengelighet til tjenester.

Datanett som møter alle krav

Tilgang til bedriftens nett eller skytjenester er avgjørende for dagens mobile og ofte geografisk spredte arbeidsstyrke. Med våre løsninger kan du gi brukerne mobil og trådløs tilgang uten å gå på kompromiss med sikkerhet og hastighet: Når som helst, hvor som helst og fra alle enheter!

Infrastruktur og løsninger for tilgang til det fysiske nett forbereder din bedrift på overgangen til realtidsdrift, geografisk spredning, voksende mengde brukere og informasjonsflyt.

Redusert kompleksitet og raskere utrulling av tjenester

Hos NetNordic forstår vi behovet for redusert kompleksitet og øket funksjonalitet. Vi tilbyr konkurransedyktig teknologi og løsninger til store, driftskritiske datanett. Våre løsninger tar hånd om utfordringene som kommer av voksende dataforbruk og ‑mengder. NetNordic forbereder ditt datanett på båndbreddekrevende applikasjoner, stordata, skytjenester, telefoni og video – nå og i fremtiden.

Dagens kommunikasjonsløsninger er i stadig utvikling, og NetNordic har valgt å fokusere på skreddersydde totalleveranser i takt med markedet.