Sikre dine forretninger

Sikkerhet er et spørsmål som angår mer enn bare IT-avdelingen. Det krever et bredere perspektiv og engasjement på alle nivåer. Vi hos NetNordic kan hjelpe med å etablere en sikkerhetsstrategi, utvikle risiko- og kostnadsanalyser og skape løsninger som er skreddersydd for din bedrifts konkrete behov.

Stadig flere og større trusler

Datasikkerhet er ikke bare et prosjekt, men en stadig aktivitet. For i takt med utviklingen innen ICT, blir også truslene flere og større. Dessuten vokser antallet av enheter som må beskyttes, i kraft av stadig flere brukere som ønsker å benytte eksterne enheter (BYOD). Evnen til å komme denne utviklingen i møte er avgjørende for bedrifter som ønsker å skape seg en konkurransefordel.

Skreddersydde sikkerhetsløsninger

Data og nettverk kan ikke sikres med et enkeltstående produkt. Fullstendig beskyttelse forutsetter oppdaterte sikkerhetsregler og verktøy som sikrer at de etterleves. Hos NetNordic kombinerer vi pålitelige og skalerbare produkter, som er enkle å administrere, med sikkerhetsløsninger tilpasset din bedrift. Dermed kan vi komme det nåværende behov i møte og fremdeles gi plass for fremtidig innovasjon.

Datasikkerhet er ikke bare et prosjekt, men en stadig aktivitet. For i takt med utviklingen innen ICT, blir også truslene flere og større