Det nye Nasjonalmuseet

NetNordic leverer til Nasjonalmuseet

NetNordic har inngått avtale med Statsbygg om leveranse av nettverk til det nye Nasjonalmuseet som åpner i 2020. NetNordic leverer komplett nettverksutstyr med sikkerhetsbarrierer og overvåkningsverktøy. Dette inkluderer et fremtidsrettet, trådløst nettverk som er dimensjonert for fremtidens nyvinninger. Vi skal blant annet levere en lokaliseringstjeneste over WiFi-nettverket til utvalgte områder i det nye Nasjonalmuseet.