NetNordic leverer til Nasjonalmuseet

NetNordic har inngått avtale med Statsbygg om leveranse av nettverk til det nye Nasjonalmuseet som åpner i 2020. NetNordic leverer komplett nettverksutstyr med sikkerhetsbarrierer og overvåkningsverktøy. Dette inkluderer et fremtidsrettet, trådløst nettverk som er dimensjonert for fremtidens nyvinninger. Vi skal blant annet levere en lokaliseringstjeneste over WiFi-nettverket til utvalgte områder i det nye Nasjonalmuseet. Details

NetNordic kjøper Radpoint – en veletablert aktør innen cybersikkerhet

Med Radpoint får vi tilgang til en virksomhet i kraftig vekst med en sterk leveransedyktighet. Radpoint passer perfekt i vår kultur og til vårt tilbud. Med deres engasjement og teknologifokus skaper vi en felles og tydelig verdi for kunden, noe som er helt i tråd med vår ambisjon om å ta en ledende posisjon i Norden, sier Jarl Øverby, CEO i NetNordic Group. Details