IT Fornebu

Datanettverk og kommunikasjonsplattform

NSB

Telefoni og kommunikasjonsplattform, administrasjon av operatørtjenester til NSB.

DNB Markets

Meglersystem med Siemens Multiline og servere

Sykehuspartner

Telefoni og sentralbord

Havforskningsinstituttet

Video og samhandlingsplattform

Universitetet i Bergen

Telefoni, sentralbord og kundesenter

Politiet

Telefoni, sentralbord og kundesenter

Statkraft

Plattform for IP telefoni og samhandling

Nortura

Video Collaboration, Skype for Business
IPnett is building a new communication platform for NRK

NRK

Ny kommunikasjonsplattform for alle NRKs lokalavdelinger