Oslo Universitetssykehus

Nettverksvirtualisering og SPB

Schibsted

Nettverksvirtualisering. Skalerbar og fleksibel nettverksinfrastruktur

Nordunet

Stamnett for nordisk forskning og utdannelse
MPLS network solution

EnergiMidt

Avansert MPLS-nettverk
IPnett

Availo

Co-lokasjon, netthotell og tilkobling

MAX IV Laboratory

Sveriges største nettverksprosjekt

DSS – Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Modernisering gjennom nettverksvirtualiserig

NSB

Modernisering med skalerbar og fleksibel nettverksinfrastruktur

Telge Energi

Avansert metro-nettverk