Data Center Security

Datasentersikkerhet i skyen

  • Beskytt og sikre ditt virtuelle datasenter.
  • Sikkerhetsløsninger som beskytter infrastruktur, IP-tjenester og datalager.
  • Gir stabil skytjeneste.

Når datasenteret er klar for skytjenester, utgjør det en uvurderlig resurs for din bedrift i kraft av sitt økonomiske potensiale og muligheten for å sette fart på innovasjonene. Samtidig er det et faktum, at kombinasjonen av virtuell og fysisk infrastruktur stiller nye krav til dine sikkerhetsløsninger. Vi kan sikre ditt datasenter og samtidig ta hensyn til din avhengighet av skytjenester og behovet for å redusere kostnader.

Tilgjengelighet uten sikkerhetskompromiss

I dag skal man ikke kun sikre trafikken mellom fysiske enheter, men må i like høy grad ta hensyn til trafikken i det virtuelle miljø. Hos NetNordic kan vi hjelpe med å identifisere svakhetene i ditt datasenter. Vi støtter med å skape sikkerhetsregler og tjenester som sikrer deg mot avanserte trusler som f.eks. DDOS, så du kan beskytte hele din infrastruktur, IP-baserte tjenester og datalager. Våre løsninger gir deg et effektivt og fremtidssikret datasenter.

Våre leverandører på sikkerhet i datasenteret
Arbor Networks
Palo Alto Networks

Ønsker du å vite mer om Sikkerhet i datasenteret?