Datacommunication-Security
  • Beskytt og sikre dine data i skyen
  • Få kontroll på trafikkflyten mot skybaserte tjenester
  • Reduser risiko for tap av data

Økende bruk av skybaserte tjenester gjør at bedriften ikke har samme kontroll på data- og trafikkflyten som tidligere, da bedriftens data lå på egne servere i eget datasenter. I tillegg til bedriftens skybaserte løsninger, har ansatte også tilgang til egne private skybaserte lagringsløsninger, noe som øker risiko for datalekkasje.

Ta kontroll i skyen

NetNordic har løsninger for å kunne få innsyn i – og kontroll av – alle brukere, mapper og filer i de skybaserte løsningene. Det kan settes begrensninger på hva som skal lagres i skyen, hvem som skal ha tilgang til dataene samt kontroll av kopiering av filer mellom forskjellige tjenester.

Ved å analysere statistikk av dataflyt og trafikkmønster vil en redusere risiko for ta av data og datasikkerhetsbrudd i henhold til bedriftens policy.

Våre leverandører på sikring av data i skyen
Arbor Networks
Palo Alto Networks

Ønsker du å vite mer om Sikring av data i skyen?