kundebehandler

Det moderne kontaktsenter som gjør en forskjell

  • Markedsledende kontaktsenter løsninger
  • Multikanal kundeopplevelse: tale, video, chat, sosiale media
  • Opptaksmuligheter
  • Støtter flere ulike telefonløsninger, også mobile løsninger
  • Integrasjonsmuligheter med ERP, CRM, osv.

I dagens marked kan det være vanskelig å skille seg ut fra sine konkurrenter basert på produkter og tjenester. For å sikre kundens lojalitet, blir derfor kundeservice stadig viktigere. Det krever et kontaktsenter som til enhver tid fungerer optimalt.

Dagens kunder forventer god service i flere kanaler – blant annet via telefon, e-post, SMS, chat og selvbetjening på web med online assistanse. For å yte god kundeservice er bedriften derfor avhengig av teknologi som ivaretar dette.

Fordi disse kanalene vanligvis er isolerte fra hverandre, vil det være nødvendig å kombinere dem i en og samme løsning. I tillegg møter våre kunder nye utfordringer i form av sosiale medier, som tilfører en ny dimensjon rundt forvaltning av kontaktsentere.

Det er viktig at en kontaktsenterløsning kan dekke alle bedriftens behov og at den har det nødvendige utviklingspotensialet for fremtidige behov. Løsningen skal inneholde tjenester som ofte er knyttet til funksjoner i et kontaktsenter, og samtidig kanskje også kunne ivareta fullt sentralbord funksjonalitet.

Ved å fokusere på løsninger som samordner de ulike kanalene, har NetNordic etablert seg som en solid leverandør i markedet. Vi tilbyr rådgivning om hvordan din bedrift kan optimalisere kontaktsentere – både med hensyn til teknologi, integrasjon og arbeidsprosesser.

Våre leverandører på kontaktsenter
Puzzel
Alcatel-Lucent
Mitel
Avaya

Ønsker du å vite mer om
Kontaktsenter?