Network-Security

Sikre ditt datanett

  • Økt kunnskap om hva som går gjennom nettverkene øker datasikkerheten.
  • Teknologi fra markedsledende partnere gir innovative og oppdaterte datasikkerhetsløsninger.
  • Automasjon reduserer manuelle driftsoperasjoner, samtidig som bedriften er beskyttet mot nye datasikkerhetstrusler.

Dataangrep er en trussel under stadig utvikling, og kan i verste fall skade, eller lamme din bedrift. Om man vil sikre seg mot nedetid, tap av omdømme, omsetting og produktivitet, må det legges en plan for angrep av alle slag.

Beskytt ditt datanett med neste-generasjons brannmur

NetNordic mener at man får økt datasikkerhet i nettet, om man har innsyn i hva som går gjennom nettverkene. Neste-generasjons brannmur klassifiserer all trafikk (inkludert kryptert trafikk) basert på applikasjon, bruker og innhold – uten at dette går ut over ytelse. Ut fra denne tilgjengelige informasjonen kan en sette spesifikke regler som kan styre hvilke personer som skal ha tilgang til gitte applikasjoner. Dette reduserer også risikoen for sårbarheter som kan komme fra innsiden av nettverket.

Moderne datasikkerhetsløsninger, som er levert av markedsledende produsenter, sørger for å være automatisk oppdaterte, og beskytter din bedrift mot nylig oppdagede sikkerhetstrusler.

Dedikert løsning for beskyttelse mot DDoS

«Distributed Denial of Service»-angrep mot bedriftens tjenester er ikke noe nytt. I den senere tid har imidlertid angrepene blitt større, mer koordinerte og mer tilgjengelige. Et angrep kan lett startes av hvem som helst, for mindre enn en femtilapp!

Angrepene blir også oftere kombinert med utpressing, hvor bedriften presses til å betale for at angrepene skal opphøre, eller ikke skje på nytt. Dersom din bedrift har forretningskritiske tjenester som kan være eksponert for slike angrep, kan en løsning for dedikerte DDoS-beskyttelse være en god investering, ved at den kan oppdage og stoppe et målrettet angrep mot din bedrift.

Våre leverandører på nettverkssikkerhet
Arbor Networks
Palo Alto Networks

Ønsker du å vite mer om Sikring av nettverket?