Et moderne sentralbord

Sentralbordet er ofte et knutepunkt for inngående henvendelser i en bedrift. De som betjener sentralbordet må ha en relativt bred og generell kompetanse, både om bedriftens tjenester samt om organisasjonen. Slik kan de gi kundene og ansatte svar og hjelp til det de trenger ved en første henvendelse. I tillegg skal sentralbordet ha full oversikt over alle ansatte i organisasjonen, dvs. funksjon, avdeling, kontaktdetaljer samt fravær- og tilgjengelighetsstatus.

Det er viktig at en sentralbordløsning kan dekke alle bedriftens behov og at den har nødvendig utviklingspotensiale for fremtidige behov. Løsningen skal inneholde tjenester som ofte er knyttet til funksjoner i et kundesenter, og samtidig kunne ivareta fullt sentralbordfunksjonalitet.

NetNordic har lang erfaring med å levere sentralbordløsninger, alt fra enkle mobilbaserte løsninger til mer avanserte løsninger integrert med AD, Exchange og mobiloperatør. Vi har samarbeid med de ledende sentralbordleverandørene i markedet, bl.a. med Enghouse Interactive (Trio Enterprise), Avaya, Mitel og operatørløsninger fra Telenor og Telia.

IPnett Call Center Systems
Våre leverandører på sentralbord
Puzzel
Alcatel-Lucent
Mitel
Avaya

Ønsker du å vite mer om
Sentralbord?