IPnett Telephony Solutions

Smart bedriftstelefoni – nå og i fremtiden

NetNordic Telefoni som en tjeneste

I dagens konkurransebilde er det viktig for bedriften å ha effektive telefoniløsninger, samtidige som de er stabile og kostnadseffektive.

NetNordic leverer en skybasert telefoniplattform fra våre datasentre i Norge, tilpasset det norske markedet. Vi kan levere fra enkle telefonifunksjoner, til mer avanserte kundesenter og sentralbordtjenester. Brukerne har fritt valg av terminaler: bordapparat, trådløs apparater, mobiltelefon eller telefon- og samhandlingsapplikasjon i en PC.

NetNordic sin skybaserte telefoniplattform kan skaleres opp og ned i forhold til bedriftens størrelse, og bedriften kan kjøpe og avbestille tjenester etter behov. Det gir lave investeringskostnader og kapitalbinding, samtidig som man har en topp moderne telefoniplattform.

Med NetNordic sin skybaserte telefoniplattform kan bedriften ha fokus på sin kjernevirksomhet og samtidig ha en stabil og funksjonsrik telefoniplattform uavhengig av geografisk lokasjon.

Våre leverandører på telefoni
CISCO
Alcatel-Lucent
Microsoft
Mitel
Unify
Polycom

Ønsker du å vite mer om
Telefoni?