Illustrasjon av sikret nettverk
  • Innfør mekanismer som kontrollerer hva som kobler seg på nettet.
  • Plasser forskjellig type utstyr på riktig plass i datanettverket, med kontroll på hvilke tjenester som skal kunne nås.
  • Sømløs integrasjon mellom kablet og trådløst nettverk.

Datanettverket må beskyttes. Tilgangskontroll kan gjøres på forskjellige måter, og vi ønsker en dialog om hvilken metode som er best for din bedrift. Tilgangskontroll kan gjøres på kant, altså med full kontroll på hvem som er koblet på/kobler seg til datanettverket (kablet og trådløst), eller en kan fokusere på mer sentralisert kontroll. Her defineres hvem som får tilgang til gitte applikasjoner og tjenester. Eller man kan kombinere disse løsningene.

Man kan styre tilgang til applikasjoner basert på brukere og tidsrom. Et eksempel kan være at man på skoler kun gir tilgang til spesifikke tjenester i undervisningstiden, eller åpner opp for gitte sosiale medier og streaming-tjenester kun utenom undervisningstiden. Et annet eksempel er at en kan stoppe software-oppgraderinger av mobile klienter over det trådløse datanettverket i normal arbeidstid.

Våre leverandører på tilgang og kontroll
Extreme
Avaya

Ønsker du å vite mer om Tilgang og kontroll?