virtualisering

Økt sikkerhet, enklere drift

  • Virtualisering i datanettverket forenkler driften betydelig
  • Få muligheten til å tilby nye tjenester i nettet på kortere tid
  • Virtualisering gir også økt sikkerhet i datanettverket

Virtualisering av datanettverket betyr at tradisjonelle datanettverksprotokoller, som er mange og kompliserte, erstattes med ny design og arkitektur. Denne arkitekturen gjør hele kjernen i nettet om til en logisk sky med én standardisert protokoll. Den store fordelen med et slikt virtuelt kjernedatanettverk er at endringer i nettet kun trengs å gjøres på kant. Kjernedatanettverket blir et transportnett som ikke trenger å bli omkonfigurert dersom det for eksempel skal konfigureres en ny tjeneste i nettet. Det kan designes opp med redundante forbindelser som utnyttes til det fulle, og re-ruting ved eventuelle brudd løses automatisk i kjernen – uten driftsforstyrrelser.

Raskere og sikrere
Forenklet virtualisering gir en rekke muligheter. Nye segmenter og IP-subnett etableres raskt – konfigurasjonen gjøres kun på kantene i nettet der hvor de nye segmentene skal være representert. Dette gjør at endringer kan gjennomføres raskere – en slipper å konfigurer alle enhetene i datanettverket.

Faren for feilkonfigurasjon minimeres også, noe som gir lavere risiko for nedetid i datanettverket. Tiden som brukes på drift av et slikt virtualisert datanettverk er betydelig mindre enn tradisjonelle datanettverk, hvor en må forholde seg til mange flere komponenter.

Våre leverandører på virtualisering
Huawei
Aruba
Extreme
Avaya

Ønsker du å vite mer om Virtualisering?