Programvarestyrt datasenter

Gjennom å virtualisere og forenkle datasenteret kan din bedrift oppnå konkurransefordeler og senke driftskostnadene betydelig.

Utviklingen på områder som mobile anvendelser, sosiale media og stordata, tvinger innovasjoner inn i datasentrene. Software Defined Data Centre (SDDC) blir ofte omtalt som neste steg innen skytjenester og virtualisering av servere. Mange store bedrifter benytter allerede virtuelle servere og lagring, og fokuserer nå på implementering av virtuelle datanett.

I takt med at komponentene i datasentret er blitt virtuelle (servere, lagring og datanett) er det endelige målet for SDDC å kombinere, skreddersy og sette ressursene i drift. Med andre ord ligger det store fordeler i SDDC i form av muligheten for å orkestrere, koordinere og allokere resursene i dagens datasenter. SDDC forenkler driften og sikrer at både applikasjoner og tjenester møter de krav om kapasitet, tilgjengelighet og responstider som din bedrift har bruk for.

Software Defined Data Center fra NetNordic

NetNordic kan hjelpe deg med å etablere et programvarestyrt datasenter som er tilpasset dine konkrete behov. Som uavhengig systemintegrator bruker vi kun førende teknologier og åpne standarder. Våre konsulenter vil hjelpe deg med å få overblikk over din bedrifts situasjon og skape en løsning som passer både nåværende og fremtidige behov.

Virtualisering og forenkling av ditt datasenter

• Vi optimaliserer resursene og minsker investeringsbehov og driftskostnader gjennom å redusere antallet enheter i datasenteret.

• Vi implementerer din nye datasenterplattform som et enkelt, skalerbart system.

• Ved behov kan vi ta det fulle ansvar for driften av ditt datasenter.

• Vi leverer løsninger tilpasset forskjellige bransjer og segmenter – også helt store bedrifter og operatører.

Når du velger SDDC fra NetNordic, får du en langt mer fleksibel IT-løsning og oppnår økt effektivitet og reaksjonsevne for bedriftens forretningsprosesser. Applikasjoner kan rulles ut betydelig raskere, og IT-avdelingen vil stå styrket til å komme både brukeres og kunders behov i møte.

NetNordic kan hjelpe deg med å etablere et programvarestyrt datasenter som er tilpasset dine konkrete behov.