Sikre dine forretninger

IT-sikkerhet er et spørsmål som angår hele din bedrift. Et stadig økende trusselbilde krever økt IT-sikkerhetsfokus, og engasjement på alle nivåer i organisasjonen. Vi i NetNordic hjelper deg med å etablere en IT-sikkerhetsstrategi, utarbeide risiko- og kostnadsanalyser, og skape løsninger som er tilpasset din bedrifts konkrete behov.

 

Stadig flere og større trusler

IT-sikkerhet er ikke bare et enkeltstående prosjekt, men en kontinuerlig aktivitet. Truslene blir flere, større og mer sofistikerte. Dette, i kombinasjon med en betydelig økning i antall enheter som skal ha tilgang til nettet, fører til at risikoen for å bli rammet av et angrep øker betydelig.

Bedriftens kommunikasjonsmønster er også i endring. Data blir i større grad lagret i forskjellige skybaserte tjenester, fremfor på egne servere i egne datasentre. Dette krever at en må sikre og kontrollere dataene og kommunikasjonsflyten til bedriften.

Evnen til å komme denne utviklingen i møte er avgjørende for bedrifter som ønsker å skape seg en konkurransefordel.

Skreddersydde sikkerhetsløsninger

Data og nettverk kan ikke sikres med et enkeltstående produkt. NetNordic tilbyr pålitelige og skalerbare produkter fra verdensledende datasikkerhetsaktører.

Våre arkitekter og rådgivere kan sette sammen løsninger som vil sikre din bedrift etter behov og datasikkerhetspolicy.

IT-sikkerhet er ikke bare et enkeltstående prosjekt, men en kontinuerlig aktivitet. Truslene blir flere, større og mer sofistikerte.