IPnett monitoring and reporting

Proaktiv overvåking av dine IT-systemer.

Løpende overvåking av dine IT-systemer vil sikre at du alltid har adgang til stabile tjenester. Når du inngår avtale om systemovervåking med NetNordic, kan du redusere risikoen for systemfeil og få bedre opplevelse med vår tjenesteleveranse. Du vil raskt kunne identifisere eventuelle svakheter i systemet og reagere proaktivt på uhensiktsmessige hendelser. Overvåking & Rapportering omfatter også at du løpende mottar driftsrapport fra oss.

Du kan inngå avtale om Overvåking & Rapportering som enkeltstående tjeneste, eller du kan velge å la det inngå i en mer omfattende SLA-avtale med NetNordic.